Documentatiecentrum

Verkeer over de weg

Elke dag heb jij met het verkeer te maken: je loopt of fietst over straat of je wordt met de auto naar school gebracht. In het verkeer heb je fietspaden, snelwegen, bruggen, tunnels, zebrapaden en verkeerslichten. Vroeger zag het verkeer er heel anders uit. Tot in de 17e eeuw (1600-1700) werd vracht vervoerd met een trekschuit over water of met houten karren over modderige paden.
Koning Willem I (1772-1843) bedacht een wegennet om alle steden en dorpen met elkaar te verbinden. Al heel snel was dit wegennet onvoldoende omdat er fietsen, auto’s en vrachtwagens kwamen. Nu is het verkeer over de wegen zo druk geworden dat een goede infrastructuur noodzakelijk is om al het verkeer goed te laten doorstromen.


© Rijkswaterstaat/Harry van Reeken/Sydney Bulham

Bestuurders van auto’s en vrachtwagens volgen de aanwijzingen op het wegdek en op de borden boven de weg. Het geluidsscherm houdt lawaai tegen.

Veel wegen

Geen enkel land in Europa heeft zoveel wegen als Nederland. Dat komt omdat Nederland dichtbevolkt is en door de ligging aan zee. Met zeeschepen komen containers vol goederen aan. De containers worden overgeladen op vrachtwagens en doorgevoerd naar andere Europese landen.
Omdat er verschillende verkeersdeelnemers gebruik maken van de openbare weg, is de kans op ongelukken groot. Daarom zijn er voetpaden, fietspaden en wegen voor het autoverkeer. Op de wegen geldt een maximumsnelheid. In een woonwijk mag je bijvoorbeeld maar 30 km per uur rijden en op een autosnelweg vaak 130 km per uur. Daar mogen geen voetgangers, fietsers of brommers komen. Soms zijn er op snelwegen aparte rijstroken voor bussen.

Al die wegen worden permanent gecontroleerd en gerepareerd. Dat is nodig om ongelukken te voorkomen. De grote doorgaande wegen worden gecontroleerd door Rijkswaterstaat, deze organisatie werkt in opdracht van de minister. Medewerkers van Rijkswaterstaat houden dag en nacht het verkeer in de gaten. Ze doen dat onder andere met camera’s langs de autosnelwegen. Vanuit het verkeerscentrum kunnen medewerkers de camera’s heen en weer bewegen. Voor de aanleg en het onderhoud van wegen, voor de controle en voor de veiligheid is veel geld nodig. In Nederland betalen we hiervoor belasting.

Nadelen van het verkeer

Dat je met je auto overal naar toe kunt, is handig. Maar het verkeer heeft ook nadelen. Als je dicht bij de snelweg woont, hoor je altijd verkeerslawaai. Er zijn in Nederland weinig gebieden waar je geen verkeerslawaai hoort. Auto’s vervuilen met hun uitlaatgassen de lucht. Toch is de lucht de afgelopen twintig jaar wel schoner geworden omdat er strengere regels zijn opgesteld. Zo mag er geen lood meer worden toegevoegd aan benzine. Looddeeltjes die in de lucht komen zijn schadelijk, vooral voor kinderen.
Een ander nadeel van het verkeer zijn de ongelukken. Vooral fietsers en voetgangers zijn regelmatig slachtoffer van een aanrijding. Ook dieren komen vaak om. Een oplossing hiervoor is het bouwen van een ecoduct.
In de toekomst zal het verkeer flink veranderen. Sommige verkeersdeskundigen verwachten dat over vijftig jaar alle auto’s en bussen elektrisch zullen rijden. En dat auto’s zelfsturend zullen zijn. De auto rijdt automatisch naar de plek die je van tevoren hebt ingevoerd.


© General Motors, Detroit

Ontwerpers denken na over het vervoer in de toekomst. Dit soort kleine elektrische auto’s is misschien wel de toekomst: ze zijn schoon en nemen heel weinig parkeerruimte in. Ook heb je er geen brede wegen voor nodig
.

Details en informatie

  • Titel: Verkeer over de weg
  • Auteur(s): Margreet Nauta
  • Nummer: 42
  • Niveau: 3
  • Siso: J 377
123movies