Documentatiecentrum

Wapens

Wapens bestaan waarschijnlijk al zo lang als er mensen zijn. Mensen voelden zich veiliger met wapens. De eerste wapens bestonden uit stenen speerpunten, nu maken landen gebruik van een drone (zeg: droon).
Landen willen graag wapens omdat ze dan veiliger en sterker zijn. Maar zo ontstaat er soms een wedstrijd tussen landen om de beste wapens, met als gevolg dat ze steeds meer en sterkere wapens ontwikkelen.
In een oorlog worden vaak onschuldige burgers slachtoffer van wapens, bijvoorbeeld van een clusterbom. Daarom vinden heel veel mensen dat sommige wapens nooit meer gebruikt mogen worden. Zij vinden dat er alleen vrede kan komen door conflicten uit te praten.
Wapens worden niet alleen gebruikt om te vechten. Jagers en leden van een schietvereniging mogen wapens gebruiken, maar dan moeten ze wel een vergunning hebben. 


© Koen Suyk/ANP

Jagers moeten een wapen- en jachtvergunning hebben, waarin staat waar, wanneer en op welke dieren ze mogen jagen.


Wapens door de eeuwen heen

De eerste mensen gebruikten hun vuisten als wapen. Totdat ze merkten dat een steen meer effect had. Rond 800 voor Christus ontdekten mensen hoe ze ijzer konden smelten. Het gesmolten ijzer konden ze in allerlei vormen gieten. Bijvoorbeeld in de vorm van een bijl of een zwaard.
In de middeleeuwen (500-1500) gingen de ridders lansen gebruiken. Om zichzelf tegen de lans van een vijand te beschermen, trokken ze een harnas aan. Toen in 1350 het buskruit in Europa bekend werd en men kanonnen ging gebruiken, konden de ridders met hun lans en harnas weinig meer beginnen.
Met een kanon kon je muren kapot schieten, maar ze waren wel erg zwaar en je kon ze moeilijk vervoeren. Daarom probeerden mensen om wapens te maken die lichter waren en veel effect hadden. Door steeds nieuwe uitvindingen ontstond uiteindelijk  het machinegeweer.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) worrden er veel nieuwe wapens ontwikkeld. Er komen granaten, tanks, vliegtuigen en duikboten. Maar het meest dodelijke wapens is het gifgas. Wie het inademt sterft binnen korte tijd.
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) worden er voor het eerst kernwapens gebruikt. Amerika gooide twee atoombommen op Japanse steden. Er waren 250.000 doden. Door stralingsziekten stierven er later nog eens honderdduizenden mensen.


© Rue des Archives/HH

Met een gasmasker proberen deze soldaten te voorkomen dat ze giftig gas inademen. In de Eerste Wereldoorlog eiste gifgas bijna één miljoen mensenlevens.


Wie mogen er wapens hebben?

Wapens worden niet alleen voor oorlogen gebruikt. Je kunt er ook olympische medailles mee winnen. Boogschieten is zelfs een van de oudste sporten van de Spelen.
Wapens zijn gevaarlijk. Je kunt er misdaden mee plegen en er kunnen ongelukken mee gebeuren. In Nederland heb je een wapenvergunning nodig. Jagers, sportschutters en schietverenigingen moeten zo’n wapenvergunning aanvragen bij de politie. In ons land hebben maar weinig mensen een wapen. In Amerika hebben heel veel mensen een wapen. Zij vinden dat ze het recht hebben om zichzelf te verdedigen. Daar komen schietpartijen dan ook veel meer voor dan bij ons. Iemand kan zo vreselijk in de war zijn dat hij op een school mensen neerschiet. Daarom willen veel mensen detectiepoortjes bij scholen. Maar hoe minder wapens, hoe beter. In ons land houdt de politie soms acties, waarbij iedereen wapens zonder straf kan inleveren. Zo probeert men vuurwapens en ander gevaarlijk wapentuig van straat te krijgen.

Dit is een samenvatting van Informatie-boekje 387 Wapens.

Details en informatie

  • Titel: Wapens
  • Auteur(s): Zeger van Mersbergen
  • Nummer: 387
  • Niveau: 4
  • Siso: J 399.64