Documentatiecentrum

War Child

Tijdens de oorlog in Bosnië kwam Willemijn Verloop twee Engelse mannen tegen. Zij waren op weg om muziek te maken met kinderen. Willemijn ging met de mannen mee en zag verdrietige en angstige kinderen. Maar door te zingen en te spelen, werden zij weer blij. Ze konden hun angst even vergeten. De twee mannen zijn de oprichters van War Child, dat is een hulporganisatie die kinderen helpt in oorlogsgebieden. War Child betekent oorlogskind. Willemijn werd zo enthousiast dat ze in Nederland ook War Child oprichtte.
De mensen van War Child Nederland zorgen ervoor dat kinderen in tien landen creatieve en sportieve dingen kunnen doen. De kinderen krijgen ook hulp van lokale medewerkers, mensen uit de streek zelf. Jij kunt deze kinderen ook helpen. Bijvoorbeeld door dingen te organiseren waarmee je geld kunt inzamelen. War Child zorgt er dan voor dat het geld op de juiste plek terechtkomt.

Door samen te sporten kunnen deze kinderen een tijdje hun angst en verdriet vergeten.

Vertrouwen

Oorlogskinderen maken vreselijke dingen mee. Soms zijn ze op de vlucht of leven ze zonder ouders. Of ze waren kindsoldaat. Dan moesten ze tegen hun zin meevechten in de oorlog. Daardoor kunnen ze stil en somber worden. Andere kinderen worden heel agressief. Overdag kunnen ze zich vaak moeilijk concentreren en 's nachts hebben ze nachtmerries.
In de laatste tien jaar gaat het wereldwijd om ongeveer 10 miljoen oorlogskinderen. Het belangrijkste doel van War Child is dat deze kinderen weer vertrouwen in zichzelf en in andere mensen krijgen. En dat ze zich weer veilig voelen op straat of in het vluchtelingenkamp waar ze wonen.
Voor War Child is het belangrijk dat leden van de plaatselijke bevolking meehelpen. Er zijn mensen nodig die met kinderen kunnen werken, maar ook chauffeurs of bewakers. Deze mensen krijgen van War Child een opleiding.
De medewerkers van War Child geven ook workshops (zeg: 'wurksjops'), een soort lessen waarbij je actief bezig bent. Ook houden ze sport- en speldagen. Daar kunnen, in een groot vluchtelingenkamp, soms wel drieduizend kinderen aan meedoen. De kinderen krijgen ook les. Dat kan van alles zijn: lezen, schrijven of kleren maken. Er worden regelmatig kringgesprekken gehouden. Bijvoorbeeld over het oplossen van problemen. Hoe je dat doet door te praten in plaats van te vechten. Ouders of familieleden worden ook uitgenodigd om mee te praten. Zo krijgen ze meer begrip voor de problemen van de kinderen.

De ouders van deze kinderen hebben met elkaar gevochten. Door contact te hebben met elkaar, krijgen de kinderen weer begrip voor elkaar. Dat is belangrijk om in de toekomst niet weer oorlog te krijgen.

Nederland

Ook in Nederland leven kinderen met oorlogservaringen. Het zijn kinderen van asielzoekers. Hun ouders zijn gevlucht voor bedreigingen of gewapende conflicten. Meestal gaat het om oorlogen tussen groepen burgers. Zij wonen alleen of met hun familie in een centrum voor asielzoekers. Samen met mensen uit heel veel andere landen. Vaak weten zij niet hoe lang ze kunnen blijven. War Child steunt projecten voor deze kinderen. Samen met kunstenaars kunnen ze toneelspelen of muziek maken.
War Child wil graag zo veel mogelijk bekendheid krijgen. Ze doen dat bijvoorbeeld door jaarlijks een groot concert te organiseren waar bekende mensen gratis aan meedoen. Marco Borsato is ambassadeur van War Child. Zo iemand vertelt aan een groot publiek wat War Child doet. Marco doet dat bijvoorbeeld tijdens zijn concerten. Daar kan hij in één keer heel veel mensen bereiken.

Details en informatie

  • Titel: War Child
  • Auteur(s): Josée Gruwel
  • Nummer: IC248
  • Niveau: 3
  • Siso: J 399.22
123movies