Documentatiecentrum

Willem van Oranje

Het 'Wilhelmus' is het Nederlandse volkslied. Het is al een paar honderd jaar oud. Het lied gaat over Willem van Oranje. Hij leefde meer dan vierhonderd jaar geleden. In die tijd was Nederland in oorlog met Spanje. Daar gaat het lied ook over. Willem streed tegen de Spanjaarden. Hij wilde dat Nederland een vrij land werd, waar de mensen in vrede konden leven. Toen Willem elf jaar was, werd hij prins. Hij erfde van een neef het prinsdom Orange in Frankrijk. Hij kreeg dat gebied. Orange betekent Oranje in het Frans. Zo kwam Willem aan zijn naam: Willem was toen prins van Oranje en graaf van Nassau.


Willem kon goed praten, maar hij wist ook wanneer hij beter zijn mond kon houden. Hierdoor kreeg hij de bijnaam 'Willem de Zwijger'.

Ruzie over godsdienst

Willem werd door keizer Karel tot leger-aanvoerder gemaakt. Toen Karel oud en ziek was, werd zijn zoon Filips de baas in Nederland. Maar hij werd ook koning van Spanje en daar ging hij ook wonen. Willem verving Filips in de provincies Holland, Zeeland en Utrecht. Dat waren gebieden met een eigen bestuur. Daar werd Willem van Oranje stadhouder. In het begin konden Filips en Willem het goed met elkaar vinden. Maar na een tijd kregen ze steeds vaker ruzie, vooral over godsdienst. Filips was katholiek. Hij wilde dat iedereen in zijn rijk dat geloof aannam. In Nederland woonden katholieken, maar ook veel protestanten. Willem vond dat iedereen zelf mocht weten welk geloof mensen hadden.

In 1566 werd de ruzie tussen Willem en Filips heel erg. Ontevreden protestanten gingen de katholieke kerken binnen. Ze sloegen daar alle beelden en schilderijen. Deze beeldenstorm maakt Filips woedend. Hij stuurde de strenge hertog Alva naar Nederland. Willem vluchtte, maar bleef wel vechten. Er kwam een opstand tegen de koning van Spanje. Edelen vochten met Willem mee. Zij noemden zichzelf geuzen. Ze streden tegen de Spaanse soldaten. Uiteindelijk vertrok het Spaanse leger uit alle Nederlandse provincies. Er werd afgesproken dat katholieken en protestanten hun eigen geloof mochten houden. Maar Filips gaf niet op. Hij wilde van die lastige Willem af en liet hem vermoorden.Het graf van Willem van Oranje in Delft. Op het graf ligt een beeld van de prins. Het lijkt net alsof hij slaapt.

Prins Willem van Oranje ligt begraven in de Nieuwe Kerk in Delft. Onder zijn graf is een grafkelder. In die kelder liggen de latere koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen van Nederland begraven. Onze Koninklijke familie stamt af van Willem van Oranje. Nederland is een koninkrijk en de leden ervan heten Van Oranje-Nassau. Het zijn bijvoorbeeld Beatrix, Willem-Alexander en Amalia. Als er een nieuwe koning of koningin benoemd wordt, is het feest. Dan wordt ook het volkslied gespeeld. En als we het Wilhelmus horen, kunnen we even terugdenken aan Willem van Oranje en zijn strijd tegen de Spanjaarden.

Details en informatie

  • Titel: Willem van Oranje
  • Auteur(s): Jeroen Denters
  • Nummer: JC266
  • Niveau: 2
  • Siso: J 936.1