Documentatiecentrum

Zo word je commando

Commando is een beroep dat niet veel voorkomt. Dat komt onder andere doordat het een heel zwaar beroep is. Commando's zijn soldaten die werk doen dat gewone soldaten niet kunnen. Ze werken in kleine zelfstandige groepen in oorlogsgebieden. Zo'n groep voert vaak verkenningsacties uit. De commando's proberen dan in een vijandig gebied uit te vinden waar de vijand is, wat hij doet en hoe sterk hij is. Commandotroepen kunnen ook worden ingezet om gijzelaars te bevrijden.
Als de commando's niet uitgezonden worden, oefenen ze in of bij een Nederlandse kazerne alsof ze in vijandelijk gebied zijn. Ze leggen dan bijvoorbeeld verschillende routes af op een hindernisbaan. Daarbij dragen ze alle spullen die ze in een oorlogsgebied ook bij zich hebben. Of ze oefenen op de schietbaan.
In ons land zijn ongeveer 350 commando's. Ze horen bij het Korps Commandotroepen van de Koninklijke Landmacht.


© Dutch Defencepress.com/Korps Commando Troepen

Commando's proberen steeds in topconditie te zijn. Dat doen ze onder andere door veel te sporten. Hier leren ze een soort kickboksen.

Onzichtbaar

Commando's kunnen elk moment worden uitgezonden. Ze moeten dan bijvoorbeeld naar een oorlogsgebied om informatie te verzamelen. Dat doen ze door te observeren. Ze moeten zelf natuurlijk niet gezien worden. Daarom gebruiken ze camouflage. Hun kleding, maar ook hun auto's en wapens zijn in Nederland groen, beige en bruin. Als ze zich in een bos verbergen, smeren ze hun handen en gezicht in met speciale crème of met modder. Snipers (zeg snaipurs) weten het best hoe je dit kunt doen.
Commando's werken altijd in ploegen van vier of acht man. Elk van de vier heeft een eigen specialiteit. Behalve snipers zitten er bijvoorbeeld ook demolisten in de groep.
Zij weten onder andere hoe je een deur kunt opblazen.


© Dutch Defencepress.com/Korps Commando Troepen

Als commando werk je veel buiten. Om niet op te vallen, pas je je aan je omgeving aan.

Kennismakingsdagen

In de kazerne in Roosendaal worden regelmatig kennismakingsdagen georganiseerd. Je kunt dan ervaren wat het beroep van commando inhoudt. Daarvoor moet je wel aan verschillende eisen voldoen. Je moet bijvoorbeeld een heel goede conditie hebben. Je wordt op die dagen flink uitgedaagd op sportief gebied en op het gebied van samenwerken. Aan het eind van de laatste dag krijg je een advies. Daarin staat of je geschikt bent om commando te worden. Je kunt dan besluiten of je solliciteert naar de commando-opleiding. Daarvoor heb je wel minstens een diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg met Nederlands en Engels nodig. En je moet goedgekeurd zijn bij de medische keuring.
Als je de zware basisopleiding goed hebt afgesloten, krijg je de groene baret. Vanaf dat moment mag je jezelf commando noemen.
In de voortgezette opleiding van twaalf maanden leer je skills and drills. Deze vaardigheden heb je nodig om in allerlei situaties in de natuur te overleven.
Het werk van commando's is zo zwaar dat tot nu toe geen enkele vrouw de opleiding heeft gevolgd.

Geen commando, wat dan?

Als je een beroep wilt kiezen dat lijkt op dat van commando, kun je bijvoorbeeld terecht bij de luchtmobiele brigade. Deze soldaten zijn herkenbaar aan de rode baret. Het verschil met de commando's is dat ze geen speciale geheime opdrachten uitvoeren. Wel kunnen ze de commando's helpen. Bijvoorbeeld door een gebied te bewaken waar commando's hun opdracht uitvoeren.
Bij de luchtmobiele brigade zijn ook monteurs nodig voor tanks en vrachtwagens. Of dokters en verpleegkundigen die gewonden verzorgen. Dus ook als je van spanning houdt, maar niet van vechten, zijn er veel mogelijkheden.

Details en informatie

  • Titel: Zo word je commando
  • Auteur(s): Josée Gruwel
  • Nummer: IC306
  • Niveau: 3
  • Siso: J 399.33
123movies