Documentatiecentrum

Zonne-energie

De zon geeft warmte en licht. In dat zonlicht zit veel energie. Je kunt er apparaten mee laten werken, zoals een rekenmachine, een radio, of een telefoon. Iets waaruit je warmte of kracht kunt halen, noem je een energie-bron. Er wordt steeds vaker zonne-energie gebruikt voor warmte en elektriciteit. De zon is dus een belangrijke energie-bron. Alles wat leeft, gebruikt energie. Een boterham is brandstof voor je lichaam. Door een boterham te eten, maak je energie voor je lichaam en kun je bewegen. Benzine is brandstof voor een auto. Door de benzine te verbranden, gaat de motor draaien. Met een motor kun je ook elektriciteit maken: stroom die uit het stopcontact komt. De meeste elektriciteit wordt met motoren gemaakt. 


© Getty Images, Amsterdam

Voor de meeste auto’s is benzine de brandstof. Maar zo kan het ook: deze auto rijdt op zonne-energie
!

Zon, wind en water

De motoren die elektriciteit maken staan in grote fabrieken, waar gas, olie of steenkool verbrand wordt. Dat zijn fossiele brandstoffen. Ze zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit resten van planten en kleine diertjes. Fossiele brandstoffen zijn een keertje op. Er zijn ook andere manieren om stroom te maken. Bijvoorbeeld met wind, water, en zon. Je kunt ze zoveel gebruiken als je wilt. De wind blijft waaien, water blijft stromen, de zon blijft schijnen. Daarom heet energie uit zon, wind en water ook wel duurzame energie. 
Silicium is een stof die stroom maakt als er licht op valt. Als je van silicium een tegeltje maakt met een stroomdraad er aan, dan heb je een zonne-cel. Een heleboel zonne-cellen naast elkaar geeft een zonne-paneel. Die kun je op een dak leggen, zodat de zon er goed op kan schijnen. Het paneel levert dan stroom voor je huis. Dat werkt vooral goed in de zomer. 


© David Rozing/HH, Den Haag

De platen op de daken van deze huizen maken van zonlicht stroom
.

Zonne-centrales

Hoe groter het dak, hoe meer zonne-panelen er op passen, en hoe meer zonne-energie je kunt opwekken. In veel landen worden velden aangelegd met zonne-panelen. Zo’n veld noem je een zonne-centrale. Ze staan onder andere in de woestijn, want daar is veel ruimte en veel zon. Waarschijnlijk komen er in de toekomst steeds meer en steeds grotere zonne-centrales. Er worden ook andere manieren bedacht om van zonlicht energie te maken. Er zijn al superdunne zonne-panelen uitgevonden die makkelijk overal op geplakt kunnen worden. Het lastige van zonne-energie is dat je de energie wilt bewaren voor als de zon niet schijnt. Dat kan met speciale batterijen, maar die zijn nu nog groot en duur. Er wordt wel aan gewerkt. Want zonne-energie is de energie-bron van de toekomst. Misschien worden de vervuilende fossiele brandstoffen wel verboden, wie weet. Naast de zon zijn dan ook water en wind goede en schone energie-bronnen.


Dit is een samenvatting van Junior-Informatieboekje 38 Zonne-energie.

Details en informatie

  • Titel: Zonne-energie
  • Auteur(s): Geert-Jan Roebers
  • Nummer: 38
  • Niveau: 3
  • Siso: 644.8
123movies